Настоящите Общи условия определят обхвата на предлаганите услуги, реда и условията за тях.


В цената на услугата е включено:
–         Централна климатизация с термопомпа. През зимния сезон се поддържа отопление минимум 21 градуса в помещенията – постоянна температура.

-Топла вода за къпане и миене
     С цел прозрачност за нашите клиенти и коректност в отношенията, помещенията са оборудвани с електронни устройства -термометри, отчитащи температурата в помещенията и електромери, с Wi-fi и опция за реален мониторинг на моментно, дневно, седмично и годишно потребление на ел. енергия.
     Устройствата дават възможност за реакция при необходимост. 
Фирмата разполага с ресурси за редовно ежеседмично почистване и подмяна на спално бельо.
–    Безплатен охраняем паркинг;
–    Безплатен интернет;
–    Почистване на общи части;
–    Ползване на хладилник;
–    Телевизор (при апартаментите);


Плащане:
– Оформя се рамков договор;
– Нощувките се заплащат преди настаняване – в брой ,по банка или на място с карта в Български лева или Евро;
– Преди настаняване се заплаща и безлихвен Депозит -50% от  сумарната  цена на броя нощувки.
– Безлихвения  Депозитът става неустойка ,ако не се изпълни договорът по настаняване.
– Безлихвеният депозит покрива надвишените заложени стойности на Ел. енергия или щети. В случай, че не се установят, той подлежи на връщане.

– Депозитът се възстановява от администратора в деня на напускане, след проверка на обекта и консумираната ел. енергия и предаването на ключовете в офиса на сградата .
– При дългосрочен договор за пакетна услуга преди настаняване се заплащат нощувките  за първия месец и депозитът.

– Плащанията   за всеки следващ месец  се правят от 25-то до 30-то число на текущия месец, без забавяне на плащанията .
– Плащане може да се извърши  на следната банкова сметка: „АЛЕКС – 2003” ЕООД
 Обединена Българска Банка  /ОББ/, IBAN: BG39 UBBS 8002 1024 2528 20 BGN, BIC: UBBSBGSF


Цени:
    Управлението на фирмата си  запазва правото си да променя цените.
    Цената по издадена фактура е напълно гарантирана и няма да подлежи на промяна.
    Обявените цени са крайни за физически лица за жилищни нужди. На юридически лица се начислява ДДС.
    На база дългосрочност и различна степен на удобство сме формирали цени при нощувки до 15дни, както и пакетни услуги .

Настаняване и освобождаване:
    Настаняването се извършва от администратор след подписване на рамков договор
    Стаите са на разположение след 12ч
    Настаняване се извършва от 8 до 20ч
    При ранно настаняване преди 12ч на обяд  или  късно настаняване след 20ч. се уговаря предварително с администратор   и се заплаща по ценоразпис
    Освобождаването  на стаите  е до 12ч. в деня на напускане  .В случай ,че се налага по-късно напускане се уведомява администратора.По ценоразпис се доплаща 50% от цената  на нощувка. При напускане в неделен ден  или различен час от обявените часове  –по уговорка с администратор
    Възможност за допълнително легло


Резервация и отмяна  на  резервация:
    Резервацията за бъдещ период е необходимо да бъде направена преди пристигане и настаняване .Резервацията се съпътства се с безлихвен депозит,който е 50% от наемната цена за броя нощувки .
    Резервацията трябва да бъде придружена с потвърдително писмо по мейл или вайбър . Резервацията при пакетната услуга се съпътства със списък на брой гости. Единствено заявените хора  имат правото да ползват настаняването в стая или апартамент.
        Всяка отмяна на резервация трябва да бъде направена в писмена форма .Ако желаете да се променят някакви детайли относно Вашата резервация това трябва да се уточни  в писмена форма –на мейл или вайбър. За обезпечаване на загуби  и разходи ,които търпим за отказ на други клиенти  се прилагат следните неустойки:
     – от 2 до 14 дни преди пристигане –ще бъдат задържани 20% от сумата за целия период;
     – при непристигане или отказ в деня за настаняване  ще се задържат 20% от сумата за престоя;
     – при съкращаване на предплатен период след настаняване, 20% от сумата по престоя се задържа.
        Управлението си запазва правото да анулира Вашата резервация в резултат на необичайни и непредвидими обстоятелства извън неговия контрол ,които включват непреодолима сила ,война, бунтове, граждански вълнения, терористични актове, актове на правителството, ядрени бедствия, пожари, неблагоприятни метереологични условия или други подобни събития.
        Не носим отговорност за което и да е забавяне по пристигането по причини ,които не са под наш контрол / например закъснение  на въздушен или др.транспорт, епидемиологични условия в страната/, както произшествия  по време на престоя при нас /например  на паркинга на сградата.


Опция към Нощувките  –Подсигурено хранене:
Осигурена е възможност за  хранене с 20% Отстъпка за всички наши гости.

Подсигурена топла храна в часовия пояс от 7 до 20ч в дните от понеделник до петък и от 9 до 19ч в събота.
Възможност за доставка на храна до работен обект на нощуващи при нас служители на фирми с Отстъпка.


 Други общи условия:
 Забранява се пушенето в стаите от хигиенна гледна точка ,както и по отношение на пожарна безопасност.
 Мебелите не се разместват и не се изнасят без съгласие на наемодателя.
 Имуществото се опазва от клиентите. При настаняване  се съставя приемо-предавателен протокол, който се проверява при напускане. В случай на щета, фирмата съставя тричленна комисия, оформя се констативен протокол. Щетата  се остойностява и се заплаща по пазарни цени  с включена доставка.
 Не се приемат домашни любимци в сградата.
 Пребиваването на трети лица по стаите /апартаментите става само със знанието и  съгласието на наемодателя и лицата са задължени да напуснат сградата до 22ч.
 Не се толерират шум и партита.
              – „Тихи часове „-понеделник –петък от 22ч до 9ч
              -„Тихи часове „-събота и неделя от 23ч до 9ч и от 14-16ч
 В случай, че бъдат установени нарушения ,наемодателят си запазва правото да задължи госта да напусне, като задържи 50% на остатъчната сума, независимо от периода.
    Фирмата не носи отговорност за инциденти на паркинга на сградата.
    При заявено желание за допълнителна услуга – пране, гладене, изсушаване  на спално бельо или лични дрехи – заплащане по ценоразпис .
    При заявено желание за допълнително почистване – заплащане по ценоразпис.
    Желателно е изхвърлянето  на генериран в апартамента отпадък в контейнера  за смет на сградата.
    Апартаментите не се отдават за празненства ,събирания и партита .

 


Изгубени и откраднати вещи
    Ако клиентите забравят или оставят нещо в сградата без надзор, наемодателят не носи отговорност за възстановяването.


Предявяване и удовлетворяване на рекламация
     При възникване на рекламационна претенция, Клиентът уведомява Управлението на фирмата писмено.

Уведомлението задължително съдържа описание на проблемния казус, на обстоятелствата  и датата ,на която е възникнал :
–    С писмо с известие за доставяне на адреса на управление на фирмата;
–    На  e-mail: plovdiv-noshtuvki@gma.bg
     Името и адреса на управление на фирмата са както следва:
„Алекс 2003“ЕООД
Кв. Беломорски
Ул. „ Пловдив –юг“№382К,вх.Б ,ет.2
/срещу Овощарски институт/
     Уведомлението ,получено след 20ч в работен ден или в неработен ден,  се счита за получено в първия работен ден ,следващ деня на получаване. Управлението разглежда рекламационната претенция чрез оглед и проверка на място при необходимост  и се произнася относно нейната състоятелност  до 10 работни дни от получаването  на уведомлението.
Заключителни разпоредби
      Настоящите Общи Условия са в сила ,изцяло или частично ,за всички случай, в които не е уговорено друго. Общите условия не могат да се преговарят, след като Клиентът е приел и е влязъл във владение на наетото жилище.