От наемната цена за броя нощувки
Няма оскъпяване за нощувката в петък, събота и неделя.

Депозитът е 50% от наемната цена за броя нощувки, които клиентът заплаща.

Базовите цени вижте тук >>>